Tillbaka

Emmaus Björkå

Second Hand verksamheten bidrar till återanvändning och hushållning av jordens resurser. Erbjuder sysselsättning för de som hamnat utanför arbetsmarknaden eller har funktionsnedsättningar. Stödjer organisationer som arbetar mot förtryck och fattigdom. Butiker finns i Malmö, Göteborg och Borås.

Besök hemsidan