Tillbaka

Reko-ring

En reko-ring är en grupp av småskaliga bönder och odlare som säljer sin mat till konsumenter utan mellanhänder. Producenter i en stad går samman för att sälja sina råvaror och produkter till personer som vill äta närodlat, reko och transparent. Producenten visar vad dem har att sälja denna veckan, du beställer, betalar och en gemensam utlämning sker på utsatt plats.

För tillfället är alla reko-ringar samordnade i facebookgrupper till respektive stad.
Du kan hitta din närmsta reko-ring här